English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยรองผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ให้การต้อนรับ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม...