English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม...