English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 193 พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง

นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และนางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. ช่วงศักดา บุรณศิริ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 193 พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง

รายละเอียด