English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 12,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 2
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 4 งาน) ปรัชญา 81
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (20 งาน) ปรัชญา 76
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 แผน (4งาน) ปรัชญา 62
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู หมัด และเห็บสุนัข ภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ปรัชญา 31
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol ๙๕ สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 49
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 ปรัชญา 61
8 ประกาศแผนกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้ัแล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ปรัชญา 28
9 เผยแพร่แผนกานจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ304 จำนวน 25,000 ลิตร ปรัชญา 53
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ(กองบริการ) จำนวน3,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 64
11 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงผิวจราจร (over lay) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนขาเข้าท่าผู้ประกอบการท่า บี 1 ถึงหน้าผู้ประกอบการท่าบี 5 ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 77
12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานขุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ คสล.จากหน้าสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ถึงแยกคลองบางละมุง ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 82
13 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคารแฟลต 1-5 ณ ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 86
14 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด ๓๘๐ โวลท์ พร้อมระบบไฟฟ้าจำนวน ๓ ตู้ ที่ท่าเทียบเรือกองบริการ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 102
15 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกของ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤษภาคม 2561 ปรัชญา 80
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสูบตะกอนถังหมักกรองภายในบ่อพักสิ่งปฏิกูล ที่ศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และอาคารบ้านพักเคหะชุมชนแหลมฉบัง อาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ปรัชญา 84
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อตะกอนจุลินทรีย์ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ปรัชญา 78
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ203จำนวน60,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 80
19 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ของท่าเรือแหลมฉบัง จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อแอนิมิชั่นของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 99
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน1,730,000ลิตร ปรัชญา 84
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 40