English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 30,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 3
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อำนาจ รอง อ.ทลฉ) Administrator 3
3 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 3
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 7
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา เอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้างเหมา บริหารจัดการตู้สินค้ารวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ Administrator 12
6 ประกาศยกเลิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ เพื่อหาผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ และจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ Administrator 8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันไฮดรอลิก เรือท่าเรือ 301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 6
8 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานกีฬากอล์ฟสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับลูกค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 16
9 ประกาศแผน ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 15
10 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 16
11 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator 30
12 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ของท่าเรือแหลมฉบังประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 13-18 มีนาคม 2562 ปรัชญา 36
13 ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2561 ปรัชญา 40
14 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางแจ้ง (Billboard) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2562 ปรัชญา 44
15 ประกาศจ้างขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการ ทลฉ. ขั้นที่ ๑ และ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 31
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิกและจาระบี เรือท่าเรือ 305 โดยวิืธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 39
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๗๓๐,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 38
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรัชญา 22
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ TRANSPORT JOURNAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 25
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 306 จำนวน 80,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 44
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 58