English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 24
2 ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการจัดบุคลากรภายนอกมาปฎิบัติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 พ.ย. 2561 ปรัชญา 32
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอสฟัลท์ติก สำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 4,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 31
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางของ ทลฉ. จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 28
5 ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อพร้อมดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งเสา X-RAY ระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 พฤศจิกายน 2561 ปรัชญา 57
6 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2561 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ วันที่ 14 พ.ย. 2561 ปรัชญา 69
7 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 80,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/11/2561) Administrator 93
8 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/11/2561) Administrator 80
9 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol 95 เพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/11/2561) Administrator 76
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบของประตูตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(26/10/61) Administrator 112
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเตรียมพิธีเปิดดำเนินการ โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/10/61) Administrator 98
12 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25/10/2561) Administrator 91
13 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 30,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/10/2561) Administrator 86
14 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/10/2561) Administrator 93
15 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 80,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/10/2561) Administrator 81
16 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 60,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24/10/2561) Administrator 82
17 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24/10/2561) Administrator 66
18 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/10/2561) Administrator 63
19 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ (กองบริการ) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/10/2561) Administrator 64
20 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างเหมาเรือลากจูงเอกชนเข้าร่วมบริการที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 5 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/10/2561) Administrator 63
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 52