English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 และเรือตำรวจน้ำ งวดเดือนกันยายน 2560 จำนวน 30,000 ลิตร ปรัชญา 8
2 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 และเรือตำรวจน้ำ งวดเดือนกันยายน 2560 จำนวน 30,000 ลิตร ปรัชญา 8
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 7 แผน ปรัชญา 19
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือท่าเรือ 206 และเรือท่าเรือ 207 เข้าอู่ประจำปี 2561 ปรัชญา 33
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,780,000 ลิตร จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ปรัชญา 30
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรัชญา 115
7 จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 61) ปรัชญา 156
8 จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร ปรัชญา 144
9 จ้างลงโฆษณาในหนังสือ “BSAA News No. 40-43” เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ ปรัชญา 129
10 จ้างลงโฆษณาในนิตยสาร CUSTOMS.IMPORT.–.EXPORT เพื่อการประชาสัมพันธ์ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรัชญา 121
11 จ้างลงโฆษณาในนิตยสาร “Logistig.Mag”.ประจำงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ ปรัชญา 125
12 จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 134
13 ประกาศการจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน และพัสดุคงคลัง ของกองการท่า จำนวน 73 รายการ ประกาศตั้งแต่วันที่ 22-30 ส.ค. 60 ปรัชญา 148
14 จ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะและแจ้งเตือนภายในท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 123
15 จ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหม้อแปลงไฟฟ้า TP-01 ของสถานีไฟฟ้า 115 kV ท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 134
16 ประกวดราคางานจ้างเหมาติดตามตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในอาณาบริเวณ ทลฉ. ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 และโครงการก่อสร้าง ท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศตั้งแต่วันที่ 21-24 ส.ค. 60 ปรัชญา 101
17 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงส่วนบุคคล จำนวน 10 ชุด ประกาศตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ส.ค. 60 ปรัชญา 48
18 สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด 50 ตร.มม. เพื่อจ่ายให้กับหม้อแปลงไฟถนนภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) ประกาศตั้งแต่วันที่ 21-30 ส.ค. 60 ปรัชญา 49
19 สอบราคาซื้อพัสดุเพื่อสำรองคลังพัสดุ คพช.กกช. จำนวน 35 รายการ ปรัชญา 53
20 จ้างเหมาปรับปรุงตู้ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit) บริเวณสี่แยกทางเข้าคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 46
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 31