English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (06/08/2561) Administrator 74
102 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ประตูตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 48
103 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แผนการจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการตู้สินค้า รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) (03/08/2561) Administrator 85
104 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/08/2561) Administrator 67
105 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เพื่อหาผู้รับจ้างบริหารจัดการตู้สินค้า (03/08/2561) Administrator 80
106 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เพื่อหาผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟและท่าเทียบเรือ (03/08/2561) Administrator 70
107 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/08/2561) Administrator 68
108 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/08/2561) Administrator 68
109 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 2-7 สิงหาคม 25 Administrator 71
110 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/08/2561) Administrator 74
111 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานแผนกช่างโยธา กองการช่าง จำนวน 16 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 12 เดือน (01/08/2561) Administrator 70
112 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 204 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) Administrator 58
113 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณ ทลฉ. ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน Administrator 62
114 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) Administrator 50
115 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) Administrator 51
116 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 206 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) Administrator 55
117 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Lloyds Register Of Ship 2018-2019 พร้อม Username และ Password โดยวิธีเฉพาะเจาจง (31/7/2561) Administrator 47
118 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ LCD โปรเจคเตอร์ สำหรับติดตั้งทดแทนของเดิมที่อาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/7/2561) Administrator 58
119 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาซ่อมเรือท่าเรือ 208 เข้าอู่ประจำปี 2561(26/07/2561) Administrator 88
120 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาขุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ คศล. จากหน้าสำนักงานศุลกากรถึงปากคลองบางละมุงภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง (26/07/2561) Administrator 76
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 50