English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อพร้อมดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งเสา X-RAY ระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2561 Administrator 153
102 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรัชญา 140
103 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรัชญา 135
104 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัอซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 195
105 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2561) Administrator 139
106 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (over lay) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณถนนขาเข้าท่าผู้ประกอบการท่าบี 1 ถึงหน้าผู้ประกอบการท่าบี 5 ถายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง (12/10/2561) Administrator 162
107 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคารแฟลต 1-5 ณ ศูนย์สวัสดิการ พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12/10/2561) Administrator 163
108 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่องภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 186
109 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/10/2561) Administrator 202
110 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ชิลเลอร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/10/2561) Administrator 148
111 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/10/2561) Administrator 174
112 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 4-9 ต.ค. 61) (04/10/2561) Administrator 207
113 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการนิติบุคคลดำเนินการจัดบุคลากรภายนอกออกมาปฏิบัติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/10/2561) Administrator 169
114 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศนั่งไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์ปรับอากาศนั่งเกิน 7 คน (ตู้) จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (60 งวด) ด้วยวิธีประกวดร Administrator 180
115 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ฯณฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 203
116 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขต ทลฉ. และบ้านพักพนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 189
117 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยรนะบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/09/2561) Administrator 208
118 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (28/09/2561) Administrator 167
119 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกาศ จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมประตุตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2561) Administrator 154
120 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานแผนกช่างโยธา กกช. 16 คน ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีคัดเลือก (28/09/2561) Administrator 158
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 56