English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205,303 ปรัชญา 213
102 ้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,730,000 ลิตร ปรัชญา 215
103 ประกาศดำเนินการประกวดราคาเช่าจ้างเหมารถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 6 คัน ใช้งานในท่าเรือแหลมฉบังและเดินทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง ถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทย และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 291
104 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อแอนิมิชั่นของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศขอรับและซื้อเอกสาร 01 ก.พ.61 ถึง 08 ก.พ.61 ปรัชญา 275
105 ประกาศร่างครั้งที่ 1 งานซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ จำนวน 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ปรัชญา 247
106 ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานดับเพลิง จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศขอรับและซื้อเอกสาร 01 ก.พ.61 ถึง 08 ก.พ.61 ปรัชญา 191
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,780,000 ลิตร ปรัชญา 180
108 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน1,780,000 ลิตร ปรัชญา 173
109 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางแจ้ง (Billboard) ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรัชญา 197
110 ประกาศ ร่าง เช่าบริการรถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 6 คัน ใช้งานใน ทลฉ.และเดินทางระหว่าง ทลฉ.-กทท. และจังหวัดใกล้เคียง ปรัชญา 202
111 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ 2556 และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องของ ทลฉ. ปรัชญา 197
112 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 204 จำนวน 90,000 ลิตร ปรัชญา 164
113 ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อแอนิมิชั่นของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 185
114 ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานดับเพลิง จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 ปรัชญา 173
115 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ปรัชญา 241
116 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ปรัชญา 232
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน1,730,000ลิตร จากบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 181
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง(สถานีน้ำมัน)จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 161
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันPTT.Gasohol95 สำรองคลัง(สถานีน้ำมัน)จำนวน6,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 129
120 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ301,204และ302 ปรัชญา 156
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 42