English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (20/08/2561) Administrator 99
122 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการรถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 5 คัน เพื่อใช้งานใน ทลฉ. หริือเดินทางระหว่าง ทลฉ.-กทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดใกล้เคียง (03/08/2561) Administrator 114
123 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๑๐,๐๐๐ ลิตร (20/08/2561) Administrator 99
124 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 135
125 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/08/61) Administrator 114
126 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมบรรจุสารดับเพลิงให้กับเรือในสังกัดกองบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 85
127 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเทอร์ไบน์เรือท่าเรือ 203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 72
128 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ ๑๑๕ kV,๒๒kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 -23 สิงหาคม 2561 (17/08/2561) Administrator 110
129 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 206 จำนวน 16,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(17/08/2561) Administrator 68
130 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 204 จำนวน 46,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 69
131 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 79
132 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 46,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 68
133 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 74
134 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ (กองบริการ) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/8/2561) Administrator 71
135 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคอกลม จำนวน 2,422 ตัว เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ท่าเรือแหลมฉบัง (LCP Mini Marathon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/08/2561) Administrator 95
136 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 60,000 ลิตร (15/08/2561) Administrator 74
137 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 206 จำนวน 16,000 ลิตร (15/08/2561) Administrator 70
138 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 204 จำนวน 46,000 ลิตร, เรือท่าเรือ 301 จำนวน 46,000 ลิตรและเรือท่าเรือ 304 จำนวน 60,000 ลิตร (15/08/2561) Administrator 68
139 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/08/2561) Administrator 73
140 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/2561) Administrator 109
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 52