English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV,22 kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 207
122 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย.2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(27/09/2561) Administrator 145
123 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (27/09/2561) Administrator 164
124 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำงานที่ตรวจสอบพบความชำรุดเสียหายของเรือท่าเรือ 303 เข้าอู่ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/2561) Administrator 161
125 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงของ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/09/2561) Administrator 133
126 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27/09/2561) Administrator 155
127 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกอาคาร งบทำการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2561) Administrator 136
128 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อเสียงตามสายของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2561) Administrator 126
129 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 kV จำนวน 99 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/09/2561) Administrator 146
130 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/9/2561) Administrator 128
131 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง Ring Main Unit (RMU) จำนวน 22 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (25/9/2561) Administrator 145
132 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศภายในท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน (ศสฉ.) จำนวน 355 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 147
133 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะ และแจ้งเตือนภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561) Administrator 156
134 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และจดมิเตอร์ไฟฟ้าของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561) Administrator 158
135 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณ ทลฉ. ขั้นที่1 และ ขั้นที่2 และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 12 เดือน (20/9/2561) Administrator 168
136 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ จำนวน 20 รายการ (20/09/2561) Administrator 162
137 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด หมดความจำเป็นของกองการเงิน จำนวน 54 รายการ (19/09/2561) Administrator 156
138 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics Mag ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2561) Administrator 154
139 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาในหนังสือ BSAA News No.44-47 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/9/2561) Administrator 154
140 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัล สำหรับจัดงานท่าเรือแหลมฉบัง สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19/09/2561) Administrator 140
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 56