English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 2561 Administrator 108
122 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ.ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/7/2561 Administrator 169
123 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 27 สิงหาคม 2561 Administrator 135
124 ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขต ทลฉ. และบ้านพักพนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร10) ฯ ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 ปรัชญา 65
125 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 102
126 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (23/07/2561) Administrator 122
127 ประกาศ การท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/07/2561) Administrator 151
128 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข 1-2 และปั๊มน้ำทะเลเครื่องยนต์ ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1-2 เรือท่าเรือ 207 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/2561) Administrator 114
129 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20/07/2561) Administrator 99
130 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/2561 Administrator 81
131 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/2561 Administrator 76
132 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/2561 Administrator 81
133 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ (กองบริการ) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2561 Administrator 80
134 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 303 เข้าอู่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/7/2561 Administrator 95
135 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 32 หลัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/7/2561 Administrator 107
136 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานดับเพลิง จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/7/2561 Administrator 78
137 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 13-20 กรกฎาคม 2561 Administrator 78
138 ประกาศร่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ประตูตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 13-18 กรกฎาคม 2561 Administrator 87
139 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุคุมจำนวน 11 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2561) Administrator 84
140 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายข้อความ รถที่จองคิว เข้าประตู 4 เท่านั้น ติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนนภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2561) Administrator 70
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 50