English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ ด้วยระบบAutomation ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ปรัชญา 158
122 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาออกแบบพัฒนาปรับปรุงระบบการบันทึกใบกำกับขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัดบัญชีอัตโนมัติระหว่าง ทลฉ. และกรมศุลกากร ปรัชญา 161
123 ประกาศ คำสั่ง ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ ผพด. 02/2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาพิมพ์ใบค่าลากจูงฯ ปรัชญา 192
124 ประกาศ คำสั่ง ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ ผพด.01/2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำเสียฯ ปรัชญา 187
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSPEED SWITCH ของเครื่องจักรใหญ่ซ้าย พร้อมติดตั้งและทดสอบทดลองเรือท่าเรือ 302 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 166
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค และน้ำมัน Compressor Oil เรือท่าเรือ 302 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 168
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกสำหรับใช้งานกับเรืิอในสังกัดกองบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 194
128 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ซื่้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเรือท่าเรือ 302 และ 204 ปรัชญา 158
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเรือท่าเรือ208 จำนวน15,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 164
130 ยกเลิกจัดจ้างตัดสูทสากล เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ ของ ทลฉ. ปรัชญา 181
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาในสื่อเคเบิ้ลท้องถิ่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 214
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ(กองบริการ)จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 212
133 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจำนวน 1,730,000 ลิตร ปรัชญา 165
134 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเรือท่าเรือ 204 เเละ 302 ปรัชญา 187
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค และน้ำยาระบายความร้อน เรือท่าเรือ 301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 202
136 ประกวดราคาจ้างจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 27 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสาร 8 มค.61 ถึง 15 ม.ค.61 ปรัชญา 220
137 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางแจ้ง (Billboard)ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 283
138 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางแจ้ง (Billboard) ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปรัชญา 231
139 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค และน้ำมัน Compressor Oil เรือท่าเืรีือ 302 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ปรัชญา 218
140 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเชือกสำหรับใช้งานกับเรือในสังกัดกองบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ปรัชญา 278
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 42