English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานภายในศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2561) Administrator 69
142 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ. ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2561 Administrator 150
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลิตร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ปรัชญา 63
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๒๐๕ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ลิตร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ปรัชญา 58
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ลิตร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ปรัชญา 56
146 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9/7/2561) Administrator 147
147 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9/7/2561) Administrator 80
148 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง งานจ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขต ทลฉ.และบ้านพักพนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (9/7/2561) Administrator 77
149 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (9/7/2561) Administrator 75
150 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (9/7/2561) Administrator 67
151 ประกาศร่างงานจ้างเหมาเรือลากจูงเอกชนเข้าร่วมบริการ ที่ท่าเรือแหลมแบัง จำนวน 5 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศตั้งแต่วันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561 ปรัชญา 105
152 ประกาศร่าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ LCD โปรเจคเตอร์ สำหรับติดตั้งทดแทนของเดิมที่อาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561 ปรัชญา 84
153 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ พร้อมระบบไฟฟ้าจำนวน 3 ตู้ ที่ท่าเทียบเรือกองบริการ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 100
154 ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานดับเพลิง จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 113
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ (กองบริการ) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ปรัชญา 109
156 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (จำนวน 1 งาน) ประมวล 148
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 111
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 120
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล เรือท่าเรือ 204 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 126
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล เรือท่าเรือ 203 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 126
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 50