English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2561) Administrator 141
142 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 32 หลังระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18/09/25) Administrator 160
143 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาบริหารจัดการระบบประตูตรวจสอบ ท่าเรือแหลมฉบัง (18/09/2561) Administrator 182
144 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/09/2561) Administrator 136
145 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์ IP-PABX ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2561) Administrator 153
146 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือท่าเรือ 208 เข้าอู่ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(17/09/2561) Administrator 161
147 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตและบริการพื้นที่สำหรับ Website ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2561) Administrator 134
148 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแบบ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ. ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/09/2561) Administrator 153
149 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV, 22 kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561 Administrator 191
150 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561 (14/9/2561) Administrator 175
151 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้บนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด 50 ตร.มม. เพื่อจ่ายให้กับหม้อแปลงไฟถนน LT84 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Administrator 153
152 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานดับเพลิง จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Administrator 151
153 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2561) Administrator 143
154 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกอาคาร งบทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2561) Administrator 151
155 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างเหมาเรือลากจูงเอกชนเข้าร่วมบริการ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 5 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2561) Administrator 196
156 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2561) Administrator 153
157 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2561) Administrator 151
158 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 162
159 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ (กองบริการ) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 150
160 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการจัดหาบุคลากรภายนอกมาปฏิบ้ติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2561 (10/9/2561) Administrator 135
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 56