English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (10/8/2561) Administrator 145
142 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2561) Administrator 103
143 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2561) Administrator 100
144 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานในสังกัด กองบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/08/2561) Administrator 104
145 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2561) Administrator 130
146 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 84,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2561) Administrator 92
147 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 46,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2561 Administrator 99
148 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 46,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2561) Administrator 94
149 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณ ทลฉ. ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. ปรัชญา 126
150 ร่าง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนขาเข้าื้่ท่าผู้ประกอบการบี ๑ ถึงหน้าผู้ประกอบการบี ๕ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง กำหนดขอรับเอกสาร 8 - 16 สิงหาคม 2561 ปรัชญา 99
151 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด ๕๐ ตร.มม. เพื่อจ่ายให้กับหม้อแปลงไฟถนน LT๘๔ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/08/2561) Administrator 125
152 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศนั่งไม่เกิน 9 คน (เก๋ง) จำนวน 3 คันและรถยนต์นั่งปรับอากาศเกิน 7 คน (ตู้) จำนวน 1 คัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2566 (งวด 60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/08/2561) Administrator 86
153 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมผู้ฝึกสอนของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/08/2561) Administrator 75
154 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 46,000 ลิตรและเรือท่าเรือ 303 จำนวน 84,000 ลิตร (07/08/2561) Administrator 79
155 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (07/08/2561) Administrator 75
156 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (06/08/2561) Administrator 115
157 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ประตูตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 84
158 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แผนการจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการตู้สินค้า รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) (03/08/2561) Administrator 124
159 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/08/2561) Administrator 110
160 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เพื่อหาผู้รับจ้างบริหารจัดการตู้สินค้า (03/08/2561) Administrator 140
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 52