English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดอุปกรณ์แจ้งที่เรืออัตโนมัติ (AIS) Class A พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ปรัชญา 208
142 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับกาซื้ัอ Speed Witch ของเคร่องจักรใหญ่ซ้าย พร้อมติดตั้งและทดสอบ ทดลองของเรือท่าเรือ 302 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วัน ที่ 25 ธันวาคม 2561 ปรัชญา 215
143 ประกาศ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางแจ้ง (Billboard) ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 216
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อสำรองคลัง(สถานีน้ำมัน)จำนวน6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 268
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol95 เพื่อสำรองคลัง(สถานีน้ำมัน) จำนวน3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 223
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,730,000 ลิตร จากบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 221
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ(กองบริการ) จำนวน6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 212
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ TRANSPORT JOURNAL ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 232
149 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาซ่อมทำรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) ที่ชำรุด จำนวน 3 คัน ปรัชญา 281
150 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,730,000 ลิตร ปรัชญา 258
151 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ (๕๐) แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 271
152 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุเพื่อสำรองคลังพัสดุ คพช.กกช. จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 298
153 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน1,790,000 ลิตร จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเจาะจง ปรัชญา 296
154 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรัชญา 298
155 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรัชญา 272
156 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรัชญา 269
157 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าผ่านท่าโดยทางรถไฟ ด้วยระบบ Automation ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ปรัชญา 264
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 6,000 ลิตร โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 228
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมัน PTT.Gasohol 95 สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 3,000 ลิตร ปรัชญา 197
160 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,790,000 ลิตร จาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปรัชญา 218
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 42