English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เพื่อหาผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟและท่าเทียบเรือ (03/08/2561) Administrator 115
162 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/08/2561) Administrator 113
163 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/08/2561) Administrator 120
164 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 2-7 สิงหาคม 25 Administrator 116
165 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/08/2561) Administrator 128
166 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานแผนกช่างโยธา กองการช่าง จำนวน 16 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 12 เดือน (01/08/2561) Administrator 116
167 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 204 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) Administrator 106
168 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณ ทลฉ. ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน Administrator 124
169 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) Administrator 95
170 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) Administrator 100
171 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 206 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/07/2561) Administrator 97
172 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Lloyds Register Of Ship 2018-2019 พร้อม Username และ Password โดยวิธีเฉพาะเจาจง (31/7/2561) Administrator 94
173 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ LCD โปรเจคเตอร์ สำหรับติดตั้งทดแทนของเดิมที่อาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/7/2561) Administrator 104
174 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาซ่อมเรือท่าเรือ 208 เข้าอู่ประจำปี 2561(26/07/2561) Administrator 141
175 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาขุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ คศล. จากหน้าสำนักงานศุลกากรถึงปากคลองบางละมุงภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง (26/07/2561) Administrator 130
176 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 2561 Administrator 156
177 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ.ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/7/2561 Administrator 224
178 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 27 สิงหาคม 2561 Administrator 187
179 ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขต ทลฉ. และบ้านพักพนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร10) ฯ ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 ปรัชญา 114
180 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 158
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 52