English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น้ำมัน PTT.Gasohol 95 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) ปรัชญา 163
162 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 30,000 ลิตร งวดเดือน ตุลาคม 2560 ปรัชญา 188
163 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 และเรือตำรวจน้ำ งวดเดือน กันยายน 2560 จำนวน 30,000 ลิตร ปรัชญา 180
164 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 งวดเดือน กันยายน 2560 จำนวน 30,000 ลิตร ปรัชญา 182
165 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 30,000 ลิตร งวดเดือนตุลาคม 2560 ปรัชญา 167
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 งวดเดือน กันยายน 2560 จำนวน 30,000 ลิตร โดยวิธีเจาะจง ปรัชญา 177
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 และเรือตำรวจน้ำ งวดเดือน กันยายน 2560 จำนวน 30,000 ลิตร โดยวิธีเจาะจง ปรัชญา 170
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเวลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 30,000 ลิตร งวดเดือนตุลาคม 2560 จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 146
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเวลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 30,000 ลิตร งวดเดือนตุลาคม 2560 จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 150
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 179,000 ลิตร จาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 142
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 6,000 ลิตร จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 134
172 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อจัดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 179,000 ลิตร ปรัชญา 140
173 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 6,000 ลิตร ปรัชญา 135
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 204 งวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 208
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 207 งวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 173
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 งวดเดือนพฤษจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 209
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 90,000 ลิตร งวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 186
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 60,000 ลิตร งวดเดือนพฤษจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 209
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 90,000 ลิตร งวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 183
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 งวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 186
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 42