English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งานจ้างเหมาบริการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ปรัชญา 133
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 126
163 ระกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งฯ) ปรัชญา 158
164 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯ ปรัชญา 134
165 ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ปรัชญา 229
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 25,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 149
167 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Ring Main Unit (RMU) ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 ชุด (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 157
168 ประกวดราคาเช่าบริการรถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คะน เพื่อใช้งานใน ทลฉ. หรือ เดินทางระหว่าง ทลฉ.-กทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 183
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำรองคลังของสำหรับหน่วยงานคลังพัสดุช่าง กองการช่าง ท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 166
170 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) ปี 2561 ปรัชญา 184
171 ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายน 2561 ปรัชญา 235
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 152
173 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปรัชญา 185
174 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchdear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 2 (ทดแทน) ปรัชญา 160
175 ประกวดราคางานจ้างกำจัดขบะของเสียอันตรายและสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้งภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 121
176 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเรือท่าเรือ302จำนวน25,000ลิตร ปรัชญา 101
177 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจำนวน1,610,000ลิตร ปรัชญา 157
178 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง ปรัชญา 166
179 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ปรัชญา 107
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมผู้ฝึกสอนของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 128
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 50