English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,790,000 ลิตรจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 183
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 163
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol 95 สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 181
184 ประกาศงานจ้างซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด 50 ตร.มม. เพื่อจ่ายให้กับหม้อแปลงไฟถนน LT28 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเจาะจง ปรัชญา 171
185 ประกาศราคากลางและขอบเขตของงานจ้างเหมาทาสีภายใน และภายนอก ประตูตรวจสอบสินค้าที่ 3 ภายในเขต ทลฉ. ปรัชญา 161
186 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol 95 เพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) และจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) ปรัชญา 195
187 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๗๙๐,๐๐๐ ลิตร จากบริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) ปรัชญา 235
188 เผยแพร่การจัดจ้างปี 2561 (น้ำมัน) จำนวน 2 รายการ เรื่อท่าเรือ 205 เรื่อท่าเรือ 302 ปรัชญา 244
189 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรัชญา 405
190 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวล 393
191 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวล 375
192 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเชลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 30,000 ลิตร งวดเดือนตุลาคมจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะ Administrator 391
193 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 30,000 ลิตร งวดเดือนตุลาคม 2560 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 326
194 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อซื้อน้ำมันดีเชลหมุนเร็ว จำนวน 1,780,000 ลิตร จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะ Administrator 389
195 ประการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 และเรือตำรวจน้ำ งวดเดือน กันยายน 2560 จำนวน 30,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 384
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 งวดเดือน กันยายน 2560 จำนวน 30,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 354
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 179,000 ลิตร จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 344
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol 95 เพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 3,000 ลิตร จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปรัชญา 312
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 6,000 ลิตร จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปรัชญา 280
200 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 8 แผน ปรัชญา 415
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 42