English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานดับเพลิง จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Administrator 35
22 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2561) Administrator 36
23 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกอาคาร งบทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2561) Administrator 36
24 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างเหมาเรือลากจูงเอกชนเข้าร่วมบริการ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 5 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2561) Administrator 55
25 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2561) Administrator 39
26 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2561) Administrator 34
27 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 41
28 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ (กองบริการ) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 31
29 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการจัดหาบุคลากรภายนอกมาปฏิบ้ติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2561 (10/9/2561) Administrator 34
30 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือและจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/09/2561) Administrator 33
31 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7/9/61) Administrator 45
32 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร (over lay) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนขาเข้าท่าผู้ประกอบการท่า บี ๑ ถึงหน้าผู้ประกอบการท่า บี ๕ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 55
33 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำรองคลังของสำหรับหน่วยงานคลังพัสดุช่าง กองการช่าง ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) Administrator 50
34 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) Administrator 45
35 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) Administrator 42
36 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) Administrator 40
37 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมผู้ฝึกสอนของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป (05/09/2561) Administrator 41
38 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเรือ 303 เข้าอู่ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก (05/09/2561) Administrator 50
39 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ประตู้ตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป (05/09/2561) Administrator 43
40 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบของประตูตรวจสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยาย 2561 (04/09/2561) Administrator 48
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 50