English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อพร้อมดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งเสา X-RAY ระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 99
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาเรือลากจูงเอกชนเข้าร่วมบริการ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 5 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 77
23 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารชุด 1 - 5 ภายในศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 71
24 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ ๓๐๔ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator 80
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมทำชุดเพลาพิทช์ใบจักร เรือท่าเรือ 207 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 84
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 72
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทััศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 87
28 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๗๓๐,๐๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator 68
29 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมบ่อสูบน้ำเสีย บริเวณสี่แยกหลังด่านตรวจสอบสินค้าที่ 2 (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 87
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาสูบตะกอนถังหมักกรองภายในบ่อพักสิ่งปฏิกูล ที่ศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบังและเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 80
31 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 106
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยน ติดตั้งและทดสอบ 24 kV Switchgear Spout ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย 4 ของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 125
33 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๒ (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 Administrator 145
34 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 137
35 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 18,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 110
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 21 รายการ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กงท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 117
37 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol 95 สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 101
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ทลฉ. ครบรอบ 28 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 127
39 ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 163
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมการ์ดอนาล็อก eZ 32 สำหรับใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PABX ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 11 การ์ด และการ์ด Alcatel Psal (LED Display) จำนวน 1 การ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ปรัชญา 109
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 56