English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(19/10/2561) Administrator 78
22 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อพร้อมดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งเสา X-RAY ระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2561 Administrator 83
23 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรัชญา 78
24 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 30,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรัชญา 72
25 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัอซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 113
26 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2561) Administrator 78
27 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (over lay) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณถนนขาเข้าท่าผู้ประกอบการท่าบี 1 ถึงหน้าผู้ประกอบการท่าบี 5 ถายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง (12/10/2561) Administrator 98
28 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคารแฟลต 1-5 ณ ศูนย์สวัสดิการ พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12/10/2561) Administrator 94
29 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่องภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 103
30 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/10/2561) Administrator 136
31 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ชิลเลอร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/10/2561) Administrator 86
32 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/10/2561) Administrator 95
33 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 4-9 ต.ค. 61) (04/10/2561) Administrator 131
34 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการนิติบุคคลดำเนินการจัดบุคลากรภายนอกออกมาปฏิบัติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/10/2561) Administrator 102
35 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศนั่งไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์ปรับอากาศนั่งเกิน 7 คน (ตู้) จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (60 งวด) ด้วยวิธีประกวดร Administrator 108
36 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ฯณฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 118
37 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขต ทลฉ. และบ้านพักพนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาร 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 112
38 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยรนะบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/09/2561) Administrator 130
39 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (28/09/2561) Administrator 97
40 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกาศ จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมประตุตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2561) Administrator 93
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 52