English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 106
42 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 18,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 87
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ บำรุงรักษาตู้เมนไฟฟ้า จำนวน 7 แห่ง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 98
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบค่าลากจูงเรือ (TUG SERVICE) และใบค่าบริการ เรือรับ-ส่ง เจ้าพนักงานนำร่อง (PILOT BOAT SERVICE) ของ กบก.สปก.ทลฉ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 109
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกขนาด 10 นิ้ว สำหรับใช้งานกับเรือลากจูงในสังกัด กองบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 110
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมแบตเตอรี่สำรองและปรับปรุงระบบควบคุมการทำงาน ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 และ 4 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 110
47 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 127
48 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 116
49 เรื่อง ประกวดราคาซื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๒ (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 132
50 การท่าเรือแห่งประเทศไทย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (over lay) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณถนนขาเข้าท่าผู้ประกอบการท่าบี 1 ถึงหน้าท่าผู้ประกอบการท่าบี 5 ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง Administrator 97
51 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2561) Administrator 100
52 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 60,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 96
53 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 305 จำนวน 80,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 87
54 ประกาศแผนงานจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 108
55 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาเปลี่ยน ติดตั้งและทดสอบ 24 kV Switchgear Spout ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 4 ของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 111
56 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 306 จำนวน 80,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 116
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจาระบีและน้ำมันเกียร์สำหรับรถคานเคลื่อนยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG) จำนวน 2 คัน ของ ศตฟ.สปก. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 118
58 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 305 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Administrator 120
59 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ทลฉ.ครบรอบ 28 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 145
60 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างบริการนิติบุคคลดำเนินการจัดบุคลากรภายนอกมาปฎิบัติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 119
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 56