English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่่วงต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/8/2561) Administrator 42
42 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ LCD โปรเจคเตอร์ สำหรับติดตั้งทดแทนของเดิมที่อาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/08/2561) Administrator 36
43 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคางาน จ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะและแจ้งเตือนภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 (29/08/2561) Administrator 47
44 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าของท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) Administrator 52
45 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมทำรถดับเพลิงท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) Administrator 41
46 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจร ทางเข้าท่าซี 0 ถึงทางเข้าท่า ดี ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) Administrator 40
47 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเรวจำนวน1,660,000ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (28/08/2561) Administrator 41
48 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขตทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27/08/2561) Administrator 42
49 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/08/2561) Administrator 28
50 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานแผนกช่างโยธา กองการช่าง จำนวน 16 คน ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/08/2561) Administrator 31
51 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิติบุคคลภายนอกทางการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/2561) Administrator 27
52 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่น เรือท่าเรือ 303 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/2561) Administrator 25
53 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 20 เครื่อง และติดตั้งเครื่องปรับอากาสทดแทนของเดิมจำนวน 5 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/2561) Administrator 34
54 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างเหมาเรือลากจูงเอกชนเข้าร่วมบริการ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 5 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ส.ค.61 ถึง วันที่ 29 ส.ค.61 Administrator 65
55 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศภายในท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/08/2561) Administrator 58
56 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งเสา X-RAY ระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ส.ค.61 ถึง วันที่ 29 ส.ค.61 Administrator 60
57 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และจดมิเตอร์ไฟฟ้าของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/08/2561) Administrator 47
58 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/08/2561) Administrator 35
59 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol 95 เพื่อสำรองคลัง (สถานีน้ำมัน) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2561) Administrator 56
60 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือท่าเรือ 208 เข้าอู่ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/08/2561) Administrator 91
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 50