English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานแผนกช่างโยธา กกช. 16 คน ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีคัดเลือก (28/09/2561) Administrator 81
42 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV,22 kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2561) Administrator 118
43 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย.2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(27/09/2561) Administrator 74
44 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (27/09/2561) Administrator 85
45 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำงานที่ตรวจสอบพบความชำรุดเสียหายของเรือท่าเรือ 303 เข้าอู่ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/2561) Administrator 77
46 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงของ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/09/2561) Administrator 65
47 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27/09/2561) Administrator 84
48 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกอาคาร งบทำการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2561) Administrator 60
49 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อเสียงตามสายของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2561) Administrator 62
50 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 kV จำนวน 99 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/09/2561) Administrator 71
51 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/9/2561) Administrator 65
52 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง Ring Main Unit (RMU) จำนวน 22 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (25/9/2561) Administrator 75
53 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศภายในท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน (ศสฉ.) จำนวน 355 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 85
54 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะ และแจ้งเตือนภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561) Administrator 95
55 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และจดมิเตอร์ไฟฟ้าของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561) Administrator 93
56 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณ ทลฉ. ขั้นที่1 และ ขั้นที่2 และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 12 เดือน (20/9/2561) Administrator 103
57 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน ของกองบริการ จำนวน 20 รายการ (20/09/2561) Administrator 103
58 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุด หมดความจำเป็นของกองการเงิน จำนวน 54 รายการ (19/09/2561) Administrator 102
59 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics Mag ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2561) Administrator 96
60 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาในหนังสือ BSAA News No.44-47 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/9/2561) Administrator 81
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 52