English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ(กองบริการ)จำนวน3,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 80
62 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 90,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator 72
63 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรื่อท่าเรือ 203 จำนวน 60,000 ลิตร Administrator 84
64 ร่าง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแบบ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ. ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. - 18 เม.ย. 61 ปรัชญา 289
65 ปรับเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรัชญา 166
66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,730,000ลิตร ปรัชญา 119
67 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Ring Main Unit (RMU) ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 ชุด (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 เมษายน 61 ปรัชญา 157
68 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในแอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2) ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 174
69 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ของท่าเรือแหลมฉบังจัดทำสื่อวิดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อแอนินิชั่นของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 205
70 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประมวล 138
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ206 จำนวน24,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 156
72 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อศึกษารูปแบบ และการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 Administrator 170
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบพัฒนาปรับปรุงระบบการบันทึกใบกำกับขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัดบัญชีอัตโนมัติระหว่าง ทลฉ. และกรมศุลกากร โดยวิธีคัดเลือก ปรัชญา 162
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน1,730,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 139
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องของท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีคัดเลือก ปรัชญา 156
76 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 90,000 ลิตร ปรัชญา 169
77 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ในแอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin2) ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มี.ค. 2561 ปรัชญา 176
78 ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อแอนิมิชั่นของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 192
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสูทสากล เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ ของ ทลฉ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 131
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ(กองบริการ) จำนวน3,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 179
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 42