English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 303 เข้าอู่ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/08/2561) Administrator 67
62 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/08/2561) Administrator 95
63 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 (20/08/2561) Administrator 83
64 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำโครงการประชาสัมพ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อเสียงตามสาย ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/08/2561) Administrator 74
65 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไก หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/08/2561) Administrator 98
66 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (20/08/2561) Administrator 56
67 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการรถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 5 คัน เพื่อใช้งานใน ทลฉ. หริือเดินทางระหว่าง ทลฉ.-กทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดใกล้เคียง (03/08/2561) Administrator 67
68 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๖๑๐,๐๐๐ ลิตร (20/08/2561) Administrator 56
69 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 74
70 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/08/61) Administrator 64
71 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างเหมาตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมบรรจุสารดับเพลิงให้กับเรือในสังกัดกองบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 36
72 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเทอร์ไบน์เรือท่าเรือ 203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 31
73 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ ๑๑๕ kV,๒๒kV และระบบ SCADA ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 -23 สิงหาคม 2561 (17/08/2561) Administrator 63
74 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 206 จำนวน 16,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(17/08/2561) Administrator 29
75 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 204 จำนวน 46,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 28
76 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 31
77 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 301 จำนวน 46,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 27
78 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/2561) Administrator 28
79 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ (กองบริการ) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/8/2561) Administrator 24
80 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคอกลม จำนวน 2,422 ตัว เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ท่าเรือแหลมฉบัง (LCP Mini Marathon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/08/2561) Administrator 29
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 50