English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 60,000 ลิตร (15/08/2561) Administrator 29
82 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 206 จำนวน 16,000 ลิตร (15/08/2561) Administrator 27
83 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 204 จำนวน 46,000 ลิตร, เรือท่าเรือ 301 จำนวน 46,000 ลิตรและเรือท่าเรือ 304 จำนวน 60,000 ลิตร (15/08/2561) Administrator 23
84 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/08/2561) Administrator 29
85 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,660,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/2561) Administrator 57
86 ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนของท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (10/8/2561) Administrator 84
87 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2561) Administrator 54
88 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2561) Administrator 53
89 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานในสังกัด กองบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/08/2561) Administrator 48
90 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2561) Administrator 78
91 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 84,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2561) Administrator 46
92 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 203 จำนวน 46,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2561 Administrator 48
93 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 46,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2561) Administrator 51
94 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณ ทลฉ. ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ ทลฉ. ปรัชญา 65
95 ร่าง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนขาเข้าื้่ท่าผู้ประกอบการบี ๑ ถึงหน้าผู้ประกอบการบี ๕ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง กำหนดขอรับเอกสาร 8 - 16 สิงหาคม 2561 ปรัชญา 43
96 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด ๕๐ ตร.มม. เพื่อจ่ายให้กับหม้อแปลงไฟถนน LT๘๔ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/08/2561) Administrator 77
97 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศนั่งไม่เกิน 9 คน (เก๋ง) จำนวน 3 คันและรถยนต์นั่งปรับอากาศเกิน 7 คน (ตู้) จำนวน 1 คัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2566 (งวด 60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/08/2561) Administrator 44
98 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมผู้ฝึกสอนของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/08/2561) Administrator 41
99 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 46,000 ลิตรและเรือท่าเรือ 303 จำนวน 84,000 ลิตร (07/08/2561) Administrator 36
100 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (07/08/2561) Administrator 37
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 50