English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน PTT.Gasohol 95เพื่อสำรองคลัง(สถานน้ำมัน)จำนวน 6,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 153
82 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภ ปรัชญา 213
83 ประกาศ เรื่อง จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๒ (ทดแทน) ตั้งแต่วันที้่ 8 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2561 ประมวล 321
84 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรัชญา 268
85 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร การตลาด ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของท่าเรือแหลมฉบัง จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อแอนิมิชั่นของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ปรัชญา 210
86 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น่้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,730,000 ลิตร ปรัชญา 211
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,730,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 205
88 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 206 จำนวน 24,000 ลิตร ปรัชญา 198
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 205 จำนวน 60,000 ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 224
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเหมารถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 6 คัน ใช้งานในการท่าเรือแหลมฉบัง และเดินทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรัชญา 215
91 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานดับเพลิง จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้างเหมา 7 เดิอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 212
92 ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างนิติบุคคลดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ทลฉ. ปรัชญา 205
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ303 จำนวน90,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 169
94 ประกาศร่างเรื่อง จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๒ (ทดแทน) ตั้งแต่วันที้่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2561 ปรัชญา 198
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ304 จำนวน 90,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 195
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 27 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรัชญา 181
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ204 จำนวน60,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 205
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ301 จำนวน90,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 205
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเรว เรือท่าเรือ 302 จำนวน90,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 214
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือตำรวจน้ำ (กองบริการ) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรัชญา 213
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 42