English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการจัดหาบุคลากรภายนอกมาปฏิบ้ติหน้าที่คนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2561 (10/9/2561) Administrator 76
82 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ปล่อยเรือและจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/09/2561) Administrator 81
83 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,610,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7/9/61) Administrator 89
84 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร (over lay) พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนขาเข้าท่าผู้ประกอบการท่า บี ๑ ถึงหน้าผู้ประกอบการท่า บี ๕ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 100
85 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำรองคลังของสำหรับหน่วยงานคลังพัสดุช่าง กองการช่าง ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) Administrator 98
86 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) Administrator 82
87 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 303 จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) Administrator 83
88 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 302 จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561) Administrator 80
89 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมผู้ฝึกสอนของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป (05/09/2561) Administrator 86
90 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเรือ 303 เข้าอู่ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก (05/09/2561) Administrator 97
91 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ประตู้ตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป (05/09/2561) Administrator 81
92 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบของประตูตรวจสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยาย 2561 (04/09/2561) Administrator 93
93 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อศึกษารูปแบบและจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก (03/09/2561) Administrator 105
94 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Administrator 75
95 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561 (30/08/61) Administrator 99
96 ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่่วงต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/8/2561) Administrator 96
97 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ LCD โปรเจคเตอร์ สำหรับติดตั้งทดแทนของเดิมที่อาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ ทลฉ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/08/2561) Administrator 89
98 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคางาน จ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะและแจ้งเตือนภายในท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 (29/08/2561) Administrator 97
99 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าของท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) Administrator 100
100 ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมทำรถดับเพลิงท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561) Administrator 98
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 52