English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
801 งานจ้างเหมาดำเนินการจัดซื้อ Power Bank พร้อมโลโก้ ท่าเรือแหลมฉบัง ในโอกาสครบรอบ 25 ปี (ราคากลาง) ปรัชญา 650
802 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องงานจ้างเหมาต่อเรือลากจูงขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ (เพิ่มเติม)(ครั้งที่3)(ตุั้งแต่วันที่ 5-7 มกราคม 2559 Administrator 658
803 งานจ้างเหมาดำเนินการจัดวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 25 ปี (ราคากลาง) ปรัชญา 623
804 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างท่าเทัียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) โดยวิธีตกลงราคา Administrator 630
805 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูไฟฟ้าชำรุดของอาคารแผนกช่างกล ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 18 ชุด (ราคากลาง) ปรัชญา 688
806 สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์และพัสดุคุมจำนวน 4 รายการ (ราคากลาง) ปรัชญา 686
807 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Protection Relay ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย 4 จำนวน 5 ชุด ทดแทนของเดิมชำรุดเสื่อมสภาพ ปรัชญา 570
808 งานจัดซื้อชุดมอเตอร์สตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ขวาของเรือท่าเรือ 301 โดยวิธีพิเศษ (ราคากลาง) ปรัชญา 680
809 -ร่าง-ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาต่อเรือลากจูงขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 22 ธันวาคม 2558 ปรัชญา 639
810 สอบราคาซื้อพัสดุสำรองคลังกองการช่าง จำนวน 27 รายการ (ราคากลาง) ปรัชญา 719
811 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวล 743
812 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอดตะกอนและทำความสะอาดระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 1 และ 2 ปรัชญา 644
813 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงงานส่วนนิทรรศการประจำอาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติของท่าเรือแหลมฉบัง (ราคากลาง) ปรัชญา 640
814 งานจ้างเหมาบุคคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงานแผนกช่างโยธา กองการช่าง จำนวน 16 คน (ราคากลาง) ปรัชญา 647
815 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ประตูตรวจสอบ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 Administrator 554
816 ประกาศ ร่างประกวดราคางานจ้างเหมาต่อเรือลากจูงขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ย. 58 Administrator 705
817 ประกาศการท่าเรือแ่ห่งประเทศไทย ผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก จำนวน 1 คัน Administrator 667
818 ประกาศการท่าเรือแ่ห่งประเทศไทย ผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำบริเวณหน้าท่าเรือ ในแอ่งจอดเรือที่ 1 (BASIN 1) ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator 711
819 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Protection Relay ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย 4 จำนวน 5 ชุด ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ Administrator 686
820 งานจัดซื้อแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อะไหล่ระบบควบคุมหันใบจักรของเรือท่าเรือ 204 โดยวิธีพิเศษ (ราคาอ้างอิง) ปรัชญา 713
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 41 จาก 56