English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวประกวดราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
801 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก Administrator 694
802 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแบบ LED บริเวณเกาะกลางถนนภายใน โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 (ทดแทน) Administrator 661
803 ร่าง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมาสร้างสถานีไฟฟ้า 22 เควี บริเสณโซน 7(ตั้งแต่วันที่ 22-29 ก.ค. 58) Administrator 692
804 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาสร้างสถานีไฟฟ้า 22 เควีบริเวณพื้นที่โซน 7 Administrator 642
805 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 632
806 ประกาศ จ้างเหมากำจัดขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายในเขต ทลฉ. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) 712
807 ร่างประกาศ ขอบเขตงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ที่เสา High Mast บริเวณถนนท่าเทียบเรือฝั่งบี จำนวน 160 โคม (ทดแทน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 765
808 ร่างประกาศ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแบบ LED บริเวณเกาะกลางถนนภายใน โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 (ทดแทน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ (22 ก.ค. 58 - 27 ก.ค. 58) 609
809 ร่างประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมเครนพับและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ (22 ก.ค. 58 - 27 ก.ค. 58) 586
810 ร่างประกาศ จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องกำหนดไฟฟ้าสำรอง จำนวน ๖ เครื่องภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ราคาอ้างอิง) 643
811 ร่างประกาศ จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานนีไฟฟ้าแรงสูงระบบ ๑๑๕ KV รวมทั้งอุปกรณ์ ลานไก, หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐ MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ ๒๒ KV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง 654
812 ประกาศ งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน สำนักบริหารงานสนับสุน ท่าเรือแหลมฉบัง (ราคาอ้างอิง) 604
813 ประกาศ งานจ้างเหมาซ่อมทำตัวถังพร้อมชุดคายขยะ และกระบอกไฮดรอลิคอัดขยะรั่วรถขยะ (๐๕) หมายเลขทะเบียน ๙๕ - ๐๑๖๗ กทม. โดยวิธีพิเศษ ท่าเรือแหลมฉบัง (ราคาอ้างอิง) 695
814 ประกาศ จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ บริเวณศูนย์สวัสดิการ ทลฉ. (ศสฉ.) (ราคาอ้างอิง) 636
815 ประกาศ จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๒๒ KV จำนวน ๑๐๓ เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ราคาอ้างอิง) 695
816 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง 581
817 ประกาศ บัญชีแสดงปริมาณงานจ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และจดมิเตอร์ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง 606
818 ประกาศ จ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และจดมิเตอร์ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง 624
819 ประกาศ การจ้างโฆษณาในนิตนสาร TOGETHER ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 665
820 ประกาศ การจ้างลงโฆษณาในนิตยสาร CUSTOMS IMPORT-EXPORT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 647
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 41 จาก 52