English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียดเพิ่มเติม..