English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ของท่าเรือแหลมฉบัง จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อแอนิมิชั่นของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..