English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าขนาด ๓๘๐ โวลท์ พร้อมระบบไฟฟ้าจำนวน ๓ ตู้ ที่ท่าเทียบเรือกองบริการ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายละเอียดและขอบเขตของงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกวดราคา  รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายละเอียดการเสนอราคา  รายละเอียดเพิ่มเติม..