English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานภายในศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2561)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานภายในศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด