English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างเหมาเรือลากจูงเอกชนเข้าร่วมบริการ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 5 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2561)

ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างเหมาเรือลากจูงเอกชนเข้าร่วมบริการ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 5 ลำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียด