English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่องภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด