English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25/10/2561)

ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 304 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายละเอียด