English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 306 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เรือท่าเรือ 306 จำนวน 80,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด