English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศท่าเรือแห่งประเทศไทย..รายละเอียดเพิ่มเติม..
เอกสารประกวดราคา..รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายละเอียด ขอบเขตงาน (TOR)..รายละเอียดเพิ่มเติม..
ตาราง ปปช...รายละเอียดเพิ่มเติม..
ใบแสดงปริมาณงานมีราคา..รายละเอียดเพิ่มเติม..
ใบแสดงปริมาณงานมีราคา..รายละเอียดเพิ่มเติม..