English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (ส่วนที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม..