English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม..